Topplista

Medietitel HHT TS-upplaga

Demografi A-region

Invånare (A-region): 2,070,372 
Hushåll (A-region): 955,904 
Medelinkomst (A-region): 274,488*
*Källa SCB

Alla dagstidningar

TS-upplaga Förändring Abonnerade exemplar
Medietitel Utg/v (ant utg) 2013 Betaln grad 2012 Ex % Fullt bet Rabatt 1-25% Rabatt 25-50% Rabatt 50-99% Block ab Sålda lösnr Friex